הובלת הפרויקט מקצה לקצה      

ייעוץ, תכנון ופיתוח תכנית אסטרטגית לחדשנות דיגיטלית, ניהול וליווי של יישום התכנית "Turn Key Project" עד להטמעה מלאה.