Teacher skills

תקשוב המאה-21 חוותה יחד אתכם את המעבר ללמידה מרחוק והכינה את תשתית הידע והכלים כדי לתת מענה לצרכים החדשים שנוצרו ועלו מהשטח. בעקבות כך, פיתחנו את teacher skills - סדנאות על פי נושאים המותאמים לצוותי ההוראה והחינוך. 

טיפים וטכניקות ללמידה מרחוק
סדנה לבניית מצגת אפקטיבית
סדנת אנימציה
סדנת סטוריטלינג
אפיון ופיתוח זיכרון ארגוני
משחוק דיגיטלי בלמידה
Show More

נהלי רישום טיצ'ר סקילס:

1. על מנת שנספיק לשלוח לכם את כל פרטי ההתחברות לקורס והתקנת תוכנות לפני מועד פתיחת הסדנה – מהרו להירשם!

2. פתיחת קורס מותנית במינימום 10 משתתפים.

3. משתתף בדנה יחשב כרשום רק לאחר שסיים תהליך הרשמה הכולל: הרשמה לסדנה וסיום התשלום.

4. הרישום לסדנה הינו למשך סדנה שלמה. לא ניתן להירשם למפגש בודד.

5. אי השתתפות במפגש לא מזכה בהחזר כספי (ניתן לעבור לאחר השיעור הראשון לסדנה אחרת בידיעה כי לא תתאפשר חזרה על החומר של המפגש הראשון).

6. ביטול רישום יתאפשר עפ"י חוק 14 יום מרגע הרישום ובתנאי כי קודם למועד תחילת הסדנה.

7. תקשוב המאה ה-21 יכולה לבצע שינויים בימים ובשעות הסדנה מאילוצים שונים. בהתאם לכך, במידה ויבוצע שינוי, באפשרות המשתתף לבטל הרישום ולקבל החזר כספי מלא.

  • youtube
  • facebook

03-7711388

03-7711694

אפעל 6, פתח תקווה

פתרונות חדשניים בכל תחומי התקשוב והלמידה הדיגיטלית:
תכנון ובניית תכניות אב, תכנון ויישום מערכות מתקדמות של תקשורת אינטרנט קווית ואלחוטית, כתיבת מכרזי רכש וליווי בחירת הזכיין, ליווי והקמת פורטל חינוך ואתרי בתי ספר, תכנון ופיתוח קורסים לפדגוגיה דיגיטלית, הדרכות פרונטליות ומקוונות לצוותי חינוך.