מטרה

חברת תקשוב המאה ה21 הוקמה במטרה לשמש כמשאב ניהולי-אופרטיבי למנהלי מחלקות חינוך ברשויות המקומיות ולסייע בהובלה ויישום של תהליכי חדשנות פדגוגית משולבת תקשוב.

מקצועיות

פעילות החברה מתבססת על עבודת צוות מקצועית ורצופה המשלבת את כל גורמי החינוך והתקשוב העירוניים לצד מובילי מערכת החינוך - מפקחים כוללים ומקצועיים והפיקוח על התקשוב. כך אנו מעניקים לרשות פתרון כולל ומיטבי, התפור לפי צרכיה, מתוך אמונה כי הצלחתכם - היא הצלחתנו.

אמינות

חברת תקשוב המאה ה-21 הגדירה עצמה מראש כחברת יעוץ, וככזאת, אין היא קשורה באף ספק שירותי תחזוקה, שירותי תוכן, שירותי תוכנה או חומרה, קשר שעלול לפגוע באובייקטיביות שלה בבחירת והמלצת הפתרון המיטבי. החברה פועלת כשליחה של הלקוח  ואין היא חשופה לניגוד אינטרסים כלשהו. 

  • youtube
  • facebook

03-7711388

03-7711694

אפעל 6, פתח תקווה

פתרונות חדשניים בכל תחומי התקשוב והלמידה הדיגיטלית:
תכנון ובניית תכניות אב, תכנון ויישום מערכות מתקדמות של תקשורת אינטרנט קווית ואלחוטית, כתיבת מכרזי רכש וליווי בחירת הזכיין, ליווי והקמת פורטל חינוך ואתרי בתי ספר, תכנון ופיתוח קורסים לפדגוגיה דיגיטלית, הדרכות פרונטליות ומקוונות לצוותי חינוך.