אובייקטיביות      

חברת "תקשוב המאה ה-21" הגדירה עצמה מראש כחברת יעוץ, וככזאת, אין היא קשורה באף ספק שירותי תחזוקה, שירותי תוכן, שירותי תוכנה או חומרה, קשר שעלול לפגוע באובייקטיביות שלה בבחירת והמלצת הפתרון המיטבי. החברה פועלת כשליחה של הלקוח  ואין היא חשופה לניגוד אינטרסים כלשהו.