ד"ר צביה אלגלי - יועצת אקדמית לחדשנות במערכות חינוך

צביה מומחית בניהול ובקידום חדשנות במערכות חינוך. לצביה תואר דוקטור בלימודי מדע, טכנולוגיה וחברה מהיחידה ללימודים בינתחומיים באוניברסיטת בר אילן. עבודת הדוקטורט שכתבה עסקה בהתפתחות מדיניות שילוב הטכנולוגיה בחינוך במדינת ישראל, תחת הכותרת "מדיניות התקשוב בישראל, בשנים 2000-1980: אופנות, רפורמות ואתגרים לאומיים". בהמשך היא כתבה מאמרים והופיעה בכנסים העוסקים בפיתוח מדיניות ותהליכי למידה בסביבה עתירת טכנולוגיה ובעיצוב תהליכי למידה דיגיטלית בהקשרים תרבותיים.

ד"ר אלגלי עוסקת כ-25 שנה בפיתוח תוכן ותהליכי למידה בסביבות עתירות טכנולוגיה במסגרות שונות, ובהן משרד החינוך, המרכז לטכנולוגיה חינוכית ואיגוד האינטרנט הישראלי, שם ניהלה קבוצת משימה לפיתוח תוכניות חינוך בקהילה ותוכניות לאומיות לקידום תרבות דיגיטלית.

בשנת 2011 הצטרפה לצוות התוכנית לתואר שני בטכנולוגיה בחינוך במכללת סמינר הקיבוצים, והיא מלמדת במסגרתה כמה קורסים: קורס בהכשרת אנשי חינוך בהובלת יזמות וחדשנות חינוכית במערכות חינוך, קורס לפיתוח חשיבה ביקורתית על טכנולוגיה בכלל וטכנולוגיה בחינוך בפרט, וקורס העוסק בקידום תרבות דיגיטלית בחינוך. בנוסף היא חברה בצוות המרכז ליזמות חברתית-חינוכית במכללה.

צביה משמשת כיועצת אקדמית של החברה והיא מלווה ומפקחת אחר עבודת היועצים הפדגוגים ומדריכי התקשוב של החברה.

  • youtube
  • facebook

03-7711388

03-7711694

אפעל 6, פתח תקווה

פתרונות חדשניים בכל תחומי התקשוב והלמידה הדיגיטלית:
תכנון ובניית תכניות אב, תכנון ויישום מערכות מתקדמות של תקשורת אינטרנט קווית ואלחוטית, כתיבת מכרזי רכש וליווי בחירת הזכיין, ליווי והקמת פורטל חינוך ואתרי בתי ספר, תכנון ופיתוח קורסים לפדגוגיה דיגיטלית, הדרכות פרונטליות ומקוונות לצוותי חינוך.